Ceník

Ceník nadstandartních služeb a materiálu v ordinacích OriGyn TBM s.r.o. platný od 1.6.2022.

Vyplnění dokumentace pro komerční pojišťovnu pacientky 300,- Kč
Administrativní výkon na žádost pacientky (výpis z dokumentace, kopie dokumentace) 200,-Kč
Ošetření genitálních bradavic metodou HISTOFREEZER 1 – 3 léze 150,-Kč
Ošetření genitálních bradavic metodou HISTOFREEZER 4. a každá další léze 50,-Kč
Konzultace před umělým ukončením těhotenství na žádost pacientky (vyšetření, edukace, sepsání žádosti) 800,-Kč
Konzultace pacientky neregistrované v Origyn – na žádost pacientky 500,- Kč
Laboratorní odběry na přání pacientky, neindikované lékařem, dle ceníku laboratoře

VIDIA/AESKULAB

Laboratorní odběry před umělým ukončením těhotenství na žádost pacientky 500,-Kč
Gynekologické vyšetření pacientky před estetickými chirurgickými výkony 1500,-Kč
Gynekologické vyšetření pacientky nepojištěné u těchto pojišťoven: 111, 201, 205, 207, 209, 211 1500,-Kč
Preventivní prohlídka včetně OC u pacientky  nepojištěné u těchto pojišťoven: 111, 201, 205, 207, 209, 211 2500,-Kč
Posun menzes na žádost pacientky – konzultace + recept 100,-Kč
Sterilní materiál – k šití, IUD, drobným výkonům 300,-Kč
Provedení těhotenského testu z moči v ambulanci Origyn 50,-Kč
Screening VVV plodu v 1.trimestru / lab. + ultrazvukové vyšetření dle FMF/
1500,-Kč
Ultrazvukové vyšetření na vyžádání pacientky – neidikované 500,-Kč
Fotka z ultrazvukového vyšetření 3D 300,-Kč
Fotka z ultrazvukového vyšetření 2D 100,-Kč
Zavedení nitroděložního tělíska JAYDESS + materiál k zavedení /konečná cena/ 4600,-Kč
Zavedení nitroděložního tělíska LEVOSERT + materiál k zavedení /konečná cena/ 4500,-Kč
Zavedení nitroděložního tělíska MIRENA + materiál k zavedení /konečná cena/ 5500,-Kč
Zavedení nitroděložního tělíska s mědí + materiál k zavedení /konečná cena/ 1500,-Kč
Jednorázové vyšetřovací zrcadlo 70,-Kč