Mimořádná opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 v našem zařízení Origyn TBM s.r.o. platná od 16.3.2020

Ordinační hodiny ambulance i další opatření se mohou měnit dle aktuálního stavu, změny  budou zveřejněny na našich webových stránkách www.origyn.cz. Pacientky, které jsou objednány na plánované vyšetření  a které navštívily jakýkoliv stát, kde je rozšířena infekce koronavirem COVID -19 viz www.mzcr.cz které mohly přijít do kontaktu s rizikovou osoboukteré jsou nachlazené,…