Mimořádná opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 v našem zařízení Origyn TBM s.r.o. platná od 16.3.2020

Ordinační hodiny ambulance i další opatření se mohou měnit dle aktuálního stavu, změny  budou zveřejněny na našich webových stránkách www.origyn.cz.

Pacientky, které jsou objednány na plánované vyšetření  a

  • které navštívily jakýkoliv stát, kde je rozšířena infekce koronavirem COVID -19 viz www.mzcr.cz 
  • které mohly přijít do kontaktu s rizikovou osobou
  • které jsou nachlazené, vykazují známky respiračního infektu, mají teplotu nad 37,0

se musí přeobjednat na jiný termín po skončení karantény, pokud je v konkrétním případě nutná.

V případě nachlazení u neodkladných vyšetření nás kontaktujte telefonicky nebo mailem s domluvou následného postupu

V rámci ochrany zdravotnických pracovníků a ostatních pacientek bude  počet pacientek při vstupu po našeho zařízení korigován 

Do odvolání zakazujeme vstup dětem a doprovodu do našeho zdravotnického zařízení. Doprovod k ultrazvukovému vyšetření je možný pouze po předchozí dolmluvě, a to pouze k ultrazvuku ve 20. a 30.týdnu těhotenství, po předložení certifikátu o očkování, nebo o negativním testu na COVID 19.

Při vstupu do našeho zařízení apelujeme na dodržování základních hygienických pravidel,                         

  • mytí a desinfekce rukou 
  • opatřete si, prosím, roušku (jednorázovou, textilní) nebo použijte jakýkoliv náústek, šátek, šálu…..
  • snažte se dodržovat mezi sebou bezpečnou vzdálenost v čekárně

Vzhledem k dané situaci Vás budeme ošetřovat v ochranných rukavicích a rouškách /respirátorech/

Děkujeme za pochopení

MUDr. Petra Burdová

MUDr. Zuzana Krátká Tőmőlová